“Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., σε ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (άρθρα 64 και 74), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές των ν. 4555/2018 (άρθρο 71) και 4623/2019 (άρθρο 2), προκειμένου να διεξαχθούν:

1.Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κοινοποίηση: Ο Πλειοψηφών Δημοτικός
1.Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Σύμβουλος
2.Συμβούλια Κοινοτήτων
3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Δήμου
Ράτης Σπυρίδων