Τον  Χρήστο Ζαχαριά και το Δημήτρη Μπίτζιο όρισε Αντιδημάρχους ο νέος δήμαρχος Κορινθίων κ. Νανόπουλος Βασίλης

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής είναι

Πρόεδρος Βασίλης Νανόπουλος

 

Μέλη:

 

Πούρος Γιώργος ( από την παράταξη του κ. Νανόπουλου)

 

Χρήστος Δήμας  ( από την παράταξη του κ. Νανόπουλου)

 

Κόλια Κωσταντίνα ( από την παράταξη του κ. Νανόπουλου)

 

Πνευματικός Αλέξανδρος ( από την παράταξη του κ. Πνευματικού)

 

Ταγαράς Βασίλης ( από την παράταξη του κ. Πνευματικού)

 

Σταυρέλης Νίκος ( από την παράταξη του κ.Σταυρέλη)

 

Μουρούτσος Γιώργος ( από την παράταξη του κ.Σταυρέλη)

 

Κορδώσης     Χρήστος ( από την παράταξη του κ.Καλλίρη)