Μετά από την δεύτερη ψηφοφορία αντιπρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου με 16 ψήφους από τους 27 είναι ο Παναγιώτης Πέτρου από τον συνδυασμό της κας Μαρίας Πρωτοπαππά.