Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων ο Φίλιππος Θυμης.