Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αρδευσης Λουτρακίου-Περαχώρας αναλαμβάνει ο κ.Δημήτρης Πρωτονοτάριος.