Με ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος Σπυρίδων Ράτης, ορίσθηκαν σήμερα το πρωί στις 10.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (Θυμής Φίλιππας), ο Αντιπρόεδρος (Παναγιώτης Πέτρου), ο Γραμματέας (Θεόδωρος Πέτρου) και οι Αντιδήμαρχοι . Οικονομικών Τάσος Σακελλαρίου, Αθλητισμού Σάκης Παπαθανασίου, Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Παντελέου, Καθαριότητας Πέρρας Σωτήρης , Αγίων Θεοδώρων Σπυρίδων Ράτης.

Ορίσθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οικονο0μικής Επιτροπής

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης

Μέλη

Σακελλαρίου Τάσος

Παπαθανασίου Σάκης

Κορδαλή Σωτηρία

Γεωργίου Θανάσης

Μουζάκης Αθανάσιος

Κασσιανή Κόντη