Κατά τη σημερινή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον ορισμό των νέων μελών του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών των οικονομικών και της ποιότητας ζωής και μετά το πέρας αυτής, ο Δήμαρχος κ. Γκιώνης ενημέρωσε το σώμα πως έχει παρθεί παράταση για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε ΑΕ με σκοπό να ορισθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο της Τουριστικής Λουτρακίου.

Η παράταση αυτή θα λάβει χώρα ως την ερχόμενη Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Λουτρακίου, (Η Γενική Συνέλευση της Τουριστικής είναι το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο) και η οποία θα συγκληθεί εκτάκτως σύντομα.

Ο Δήμαρχος είπε πως έχει ζητηθεί η τροποποίηση του κατασταστικού ώστε να ορισθεί 11μελές συμβούλιο στην Τουριστική (μέχρι σήμερα είναι 9μελές), ώστε να εκπροσωπηθεί το συμβούλιο της εταιρείας από όλες τις παρατάξεις.

Η ενημέρωση του δημάρχου προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Πρωτοπαππά και του Πέτρου Παναγιώτη, οι οποίοι υποστήριξαν πως αυτή η ενημέρωση δεν έπρεπε να γίνει σήμερα….