Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων καλεί τους Δημότες ή/και τους μόνιμους κάτοικους του Δήμου που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη λίστα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Οικονομικής Ενίσχυσης για το έτος 2020, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας παραμονής.
-Ε1 και εκκαθαριστικό του έτους 2018 όλων των μελών που υποβάλουν Φ.Δ.
-Ε9 του έτους 2019 όλων των μελών με Α.Φ.Μ.
-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από ΜΗ Δημότες
Συμπληρωματικά:
-Κάρτα ανεργίας
-Πιστοποίηση αναπηρίας
-Άλλο
Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019.

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ