Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Κοινότητας Πισίων, την 23η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30,  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

 

  1. Λήψη απόφασης : ΄΄ Περί  κατασκευής  και  τοποθέτησης  ενημερωτικών  πινακίδων, σε 

                                                συγκεκριμένα σημεία, στην  Κοινότητα Πισίων ΄΄.

 

  1. Λήψη απόφασης : ΄΄ Περί  αιτήματος για τοποθέτηση στύλου με  φωτιστικό  σώμα  στην 

                                               περιοχή   Μπάφανι,  στον  οικισμό Σχίνου, της  Κοινότητας  Πισίων ΄΄.

 

  1. Λήψη απόφασης : ΄΄ Περί πάγιας προκαταβολής ΄΄ .

 

 

Κοινοποίηση:                                                                                        

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

 

                                                                                                      Πίσια  17.09.2019

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ