Ο κ. Κώστας Λογοθέτης ξεκινώντας την τοποθέτησή του είπε πως το δημοτικό συμβούλιο έχερι υποβαθμιστεί και ζήτησερ την πολιτική θέση όλων. Θα έπρεπε κατ΄αρχήν  να ορισθούν τα μέλη των Νομικών προσώπων….

Σήμερα που μιλάμε ο κ. Θυμής είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά παραμένει και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ. Το καταγγέλω με παρρησία ενώπιον όλων..

ανέφερε μεταξύ όλων ο κ. Λογοθέτης, για να απαντήσει ο κ. Θυμής και να συμφωνήσουν μαζί του οι λοιποί της αντιπολίτευσης.

Δείτε το βίντεο