Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της  Κοινότητας , την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν  καθώς και την υπ΄αρίθμ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

         

                                           

 

 

  1. Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

 

 

  1. Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 

  1. Περί Κανονισμού Λειτουργίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» Συνεδριακού

Κέντρου Λουτρακίου.

 

  1. Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

                                        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ