Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

 

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.
  2. Λήψη απόφασης για εξομοίωση σε Χερσαία & Θαλάσσια Ζώνη Λιμένος της λιμενικής εγκατάστασης Μαυρολίμνης της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων. Καθορισμός Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένος Μαυρολίμνης.

 

 

 

Κοινοποίηση                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ