Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος προς τη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.

Επιβλέπων ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παντελέου Κων/νος