Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Κοινότητας Πισίων, στα Πίσια,  την  08η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν ματαίωσης της από  07.11.2019 συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας:

 

  1. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή  μη, τελών καθαριότητας  και  φωτισμού  για  το  έτος  2020  και

          τροποποίηση ή  μη των αποφάσεων περί της μείωσης  τελών καθαριότητας και φωτισμού  σε  ευπαθείς

          ομάδες  Δήμου.

 

  1. Γνωμοδότηση περί  αναπροσαρμογής  ή  μη,  του φόρου   ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

 

  1. Γνωμοδότηση  περί  κατάρτισης  Τεχνικού  Προγράμματος  Εκτελεστέων Έργων( Τ.Π.Ε.Ε.), για  το  έτος  

          2020.

 

  1. Επί  αιτήματος   κ.  Κίμωνα  Σούτσου,  προέδρου  Δ.Σ.  του   Ναυτικού  Ομίλου ΄΄ ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ  ΄΄,  περί

          περί   μετονομασίας  του λιμένα Μαυρολίμνης, της κοινότητας Πισίων.

 

  1.    Επί   αιτήματος   κ.  Αναστασίου  Οικονομοπούλου  και  λοιπών  οικιστών,  περί   ηλεκτροδότησης   της

          οδού Ηπείρου στον Σχίνο, της  Κοινότητας  Πισίων.

 

Κοινοποίηση:                                                                                       

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                                      Πίσια  08.11.2019

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ