Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 2ος όροφος) την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

2.Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικό σύλλογο.

 

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

                                                                              

                                                                                         

                                                                                               Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

 

 

Σακελλαρίου Αναστάσιος