Η <<Εναλλακτική Κίνηση>> εκπροσωπούμενη από τους Κους Αλεξανδρή Ιωάννη και Κόντη Ιωάννη, προτείνει για την Περαχώρα τα εξής:

1) Τη δημιουργία πλατείας στην περιοχή με το τοπωνύμιο <<Ματσούκα>>. Μια πλατεία εκεί, θα μπορούσε να συνδέσει το παλαιό Αρχαιολογικό μουσείο της Περαχώρας με το Λαογραφικό μουσείο και να δημιουργήσει ένα εμπορικό και ιστορικό κέντρο στο χωριό μας.( Σας καταθέτουμε τον απαραίτητο χάρτη)


2) Διάνοιξη δρόμου προς το πνευματικό κέντρο Περαχώρας. Στην Επαρχιακή οδό Λουτρακίου-Σχίνου, πριν την ταβέρνα, <<ο Νότης>>, κατεβαίνει ένας δρόμος, ο οποίος καταλήγει σε χωράφι και απέναντί του είναι το πνευματικό κέντρο της Περαχώρας, χωρίς να μπορείς να φτάσεις σε αυτό. Προτείνουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάνοιξη αυτού του δρόμου, καθώς και για την εύρεση χώρου στάθμευσης, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του πνευματικού κέντρου.

Εναλλακτική Κίνηση
Σύμβουλοι Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας
Αλεξανδρής Ιωάννης Κόντης Ιωάννης