Απάντηση στον κ. Δέδε Δημήτρη, σύμβουλο της παράταξης “Με τους Πολίτες Μπροστά” , έδωσε ο Δήμαρχος κ. Γκώνης λέγοντας πως κάποιοι έχτισαν πάνω στα ρέματα, δυστυχώς. Πρέπει να οριοθετήσουμε τα ρέματα των Αγίων Θεοδώρων, είπε.