Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νομικού μας Προσώπου σε δίκες ενώπιον του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
  2. Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΔΟΜΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.
  4. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων Γ΄ & Δ΄ τριμήνου έτους 2018.
  5. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων Α΄, Β΄& Γ΄ τριμήνου έτους 2019.
  6. Καθορισμός ζωνών τιμής ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου έτους 2020.

 

Κοινοποίηση                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ