Το αυτοματοποιημένο σύστημα υπόγειων κάδων, ίναι ένα πρωτοποριακό σύστημα υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων βασισμένο όχι μόνο στην ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου αλλά και στην απόδοση στο κοινό περισσότερου ελεύθερου δημόσιου χώρου

φωτο Αγιοι Θεόδωροι/facebook