:  << Πρόσκληση  σε  Τακτική  συνεδρίαση  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Πισίων >>.

                            

        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Κοινότητας Πισίων, στα Πίσια, την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

    ΄΄ Περί  συμμετοχής  ή μη  της  Κοινότητας Πισίων,  στο  Πρόγραμμα  καταπολέμησης  του   δάκου  της  ελιάς,  για  το  έτος  2020 ΄΄.

 

 

Κοινοποίηση:                                                                                        

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

 

                                                                                                         Πίσια  19.12.2019

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ