Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΔΟΜΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”
  2. Σύνταξη και έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.

 

Κοινοποίηση                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ