Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:45 σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση  επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος  της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή ποσού #29.460,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή έτους 2019) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

 

προκειμένου να αποδοθεί η χρηματοδότηση στα Σχολεία εγκαίρως, ενόψει και της λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

           

Κοινοποίηση:                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

Θυμής Φίλιππας