Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Σωτήρη Πέρρα και την επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Μαρίας Πρωτοπαππά για το δημοτικό κυνοκομείο.

Κάποια στιγμή χρειάσθηκε και η παρέμβαση του Προέδρου του συμβουλίου κ. Φίλιππα Θυμή