Πρόκειται  για το Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με έμφαση στις γυναίκες. Αυτό θα αφορά τις ηλικίες των 18 ετών έως των 29 ετών. Η επιδότηση θα είναι, είτε δεκάμηνη ( 10.000 ευρώ), είτε 18μηνη ( 17.000 ευρώ).
Ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών, που αναμένεται να απασχολήσει, ανέρχεται στους 2.500 ανέργους.

Το κόστος του Προγράμμαατος Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 43.000.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, περίπου το 60% του ποσοστού απασχόλησης, θα αφορά γυναίκες.