Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 22α  Ιανουαρίου  2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « Α. ΤΖΕΚΟΣ – Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.»,   επί της οδού Ποσειδώνος 17, στο Λουτράκι.

 

  1. Γνωμοδότηση επί της συμμετοχής ή μη του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.

 

 

 

 

       Ο Πρόεδρος Κοινότητας

Λουτρακίου-Περαχώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

   ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ