Οι εκπρόσωποι  του Δήμου Λουτρακίου-Περαχωρας-Αγίων Θεοδώρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι οι κ.κ. Πέρρας Σωτήρης και Νικολάου Σωτήρης, με απόφαση του δημοτικού συυμβουλίου.

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίσθηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη των εκπροσώπων του δήμου , οι οποίοι είναι:

Ράτης Σπυρίδωνας, ο οποίος θα αναπληρώνει τον κ. Πέρρα Σωτήριο
και ο κ. Πέτρου Παναγιώτης ο οποίος θα αναπληρώνει τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριο, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι μέχρι 31/12/2023 και μέχρι την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.