Το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου πραγματοποίησε ημερίδα σχετικά με την κυκλοφοριακή_αγωγή και οδική_ασφάλεια στο Δημοτικό Σχολείο Αθικίων
Η ημερίδα ήταν διασκεδαστική για τους μικρούς φίλους καθώς περιελάμβανε και πρακτική εκπαίδευση