Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων τουΔημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 27 Φεβρουαρίου 2020,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ταπαρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Πρόταση για δημιουργία νέας ισόπεδης διάβασης στον οικισμό ΑγίουΧαραλάμπους Ισθμίας ».Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΙσθμίαςΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ