Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  28η   Φεβρουαρίου  2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2020 (Δ΄τρίμηνο).

 

2.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020.

 

3.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή Καταρράκτες Λουτρακίου 2017.

 

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019 ).

 

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 ).

 

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ  (Αρ. μελ. 23/2019 ).

 

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 21/2019 ).

 

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 20/2019 ).

 

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 22/2019).

 

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  (Αρ. μελ. 19/2019 ).

 

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 ).

 

  1. 12. Ανάθεση κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς μεταξύ Δήμου και τρίτων.

 

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της υπ΄αρίθ. 6/2020 Α.Δ.Σ. περί μεταφοράς των εργαζομένων της ΄΄ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε΄΄  στο Δήμο μας.

 

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση, κατόπιν αιτήματος δημοτικού συμβούλου, αναφορικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’

 

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Τσουπρακάκου Παναγιώτας κατά Δήμου.

 

16.Έγκριση της από 20/2/2020 ασκηθείσας προσφυγής του Δήμου κατά της υπ΄αρίθ. 559/21-01-2020 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων.

 

18.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν καταγγελιών αναφορικά με την έκταση του δημοτικού χώρου των Καταρρακτών στο Λουτράκι.

 

19.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου στους Αγ. Θεοδώρους .

20.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας  (Μάρτιος 2020) Εξειδίκευση πίστωσης.

 

Ο  Πρόεδρος

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος