ΜΗΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 24/3/20

Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας ορίζονται τα έντυπα, υπεύθυνες δηλώσεις, που υποχρεώνονται να συμπληρώσουν, καταθέσουν μέσω του συστήματος που θα τεθεί σε εφαρμογή εντός της ημέρας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που έχει ανασταλεί η ΚΥΡΙΑ επιχειρηματική δραστηριότητα τους με εντολή δημόσιας αρχής,
 • Δηλώνουν την αναστολή της ΚΥΡΙΑΣ επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, λόγω εντολής δημόσιας αρχής βάσει λίστας ΚΑΔ
 • Εφόσον μισθώνουν ακίνητο που εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, δηλώνουν τα στοιχεία του εκμισθωτή (ΑΦΜ κ.α)
 • δηλώνουν τους εργαζόμενους των όποιων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή (για να τους χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού)
 • δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις έχουν λυθεί (είτε με καταγγελία είτε με οικιοθελής αποχώρηση) στο διάστημα 1/3/20 έως 20/3/20 (για να τους χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού)

 

 

 1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που μέσω των ΚΑΔ (ΚΥΡΙΑ επιχειρηματική δραστηριότητα), που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών ως κλάδοι που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊου και κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.
 • Δηλώνουν την αναστολή της ΚΥΡΙΑΣ επιχειρηματικής δραστηριότητας τους
 • δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή (για να τους χορηγηθεί αποζημίωση ειδικου σκοπού)
 • δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις έχουν λυθεί (ειτε καταγγελία είτε οικιοθελής αποχώρηση) στο διάστημα 1/3/20 έως 20/3/20 (για να τους χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού)

 

 

 

 

*Οι επιχειρήσεις εργοδότες  υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση  στους εργαζόμενους τους , εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.*

 

*Στην κατηγορία υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις , ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με  εξαρτημένη σχέση εργασίας.  *

 

 1. Οι εργαζόμενοι θα συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο (υπεύθυνη δήλωση) που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίες ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις  1) ΚΑΙ  2) αντίστοιχα.

 

 • Δηλώνουν τα στοιχειά του εργοδότη καθώς και τα δικά τους (καθοδήγηση μέσω της υπεύθυνης δήλωσης που θα τους σταλεί απο τους εργοδότες) ώστε  να τους χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού.

 

 1. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις επιχειρήσεις -εργοδοτες στην παραπάνω περίπτωση 1)

 

 • Εφόσον μισθώνουν ΚΥΡΙΑ κατοικία , δηλώνουν τα στοιχειά του εκμισθωτή κ.α. (*ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ*) , ώστε μεσω  της σχετικής διάταξης να έχουν μείωση ενοικίου για το δίμηνο Μαρτίου, Απριλίου 40%)

 

 1. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί στο διάστημα 1/3/20 έως 20/3/20, είτε με καταγγελία είτε με οικιοθελής αποχώρηση . Επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις περιπτώσεις 1) ΚΑΙ 2)

 

 • Δηλώνουν τα στοιχειά του εργοδότη καθώς και τα δικά τους ώστε  να τους χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού. Επίσης επιλέγουν τον λόγο λύσης της σύμβασης και την επιλογή ‘Η σύμβαση εργασίας μου έχει λυθεί από 1/3/20 έως 20/3/20’.

 

 

*Με κάθε επιφύλαξη, σκοπός του άρθρου  η γενική ενημέρωση.

 

ΜΗΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CESE)

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ