ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ – Ευχαριστίες προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την TΟΥΟΤΑ Ελλάς και την αντιπροσωπεία ΤΟΥΟΤΑ Κορινθίας Πανούσης ΑΕ

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας , την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς και την αντιπροσωπεία ΤΟΥΟΤΑ Κορινθίας Πανούσης
ΑΕ για την παροχή ενός οχήματος στο Δήμο Νεμέας το οποίο θα εξυπηρετεί τις έκτακτες
ανάγκες που προκύπτουν αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο που διανύει η χώρα.
Το όχημα αυτό τίθεται στη διάθεση του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” για την
καλύτερη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Νεμέας που στόχο έχουν τη
φροντίδα και την εξυπηρέτηση ανήμπορων, ηλικιωμένων, αναξιοπαθούντων και
συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Εδώ θα ήθελα να τονίσω την πολύτιμη προσφορά αυτής της κοινωνικής δομής
και το σημαντικό έργο που επιτελεί στην κοινωνία μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ