Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, την  7η   Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55/11/3/2020) για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ. Ε. Αγ. Θεοδώρων . Συγκρότηση Επιτροπής .

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή (μελ.2/2020) . Συγκρότηση Επιτροπής .

 

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας (μελ.9/2020) . Συγκρότηση Επιτροπής .

 

4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό (μελ. 52/2019) .

 

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας αναβάθμισης – εξοπλισμού παιδικών χαρών  και  δημιουργίας  νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 31/2018)’’.

 

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας  ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων (αρ. μελ. 69/2019)’’.

 

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών.

 

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων .

 

9.Eπικύρωση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορούν διορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων.

 

 

Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα Συνεδρίαση , για την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                 Ο  Πρόεδρος

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

                           του Δήμου                                                                                 Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       

                                                                                                                                        Δήμαρχος