Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, την  14η   Απριλίου 2020, ημέρα  Μ. Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55/11/3/2020) για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ. Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας . Συγκρότηση Επιτροπής .

 

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών.

 

3.Αποδοχή της παραχώρησης  χρήσης οχήματος από την ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ για την αντιμετώπιση των  έκτακτων αναγκών, που έχουν προκύψει από την πανδημία, στον Δήμο μας.

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν εξωδίκου δηλώσεως τρίτου προς τον Δήμο μας .

 

Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα Συνεδρίαση , για την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                 Ο  Πρόεδρος

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

                           του Δήμου                                                                                 Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       

                                                                                                                                        Δήμαρχος