Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε λόγω της διακοπείσας συνεδρίασης της 4ης Μαΐου 2020 (δείτε εδώ) για λήψη απόφασης επί των θεμάτων που δεν συζητήθηκαν ,απουσίασε σύσσωμη η παράταξη της κυρίας Μαρίας Πρωτοπαππά.

Τα θέματα ήταν

7.Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2020.

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

9.Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

10.Τροποποίηση ή μη της από 23/10/2012 Σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

11.Ορισμός νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

14.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΓΑΣΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ Ε.Ε.” στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

15.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υπό ίδρυση εταιρείας “ENVIDROS Ε.Κ.Ε.Ε.” στην περιοχή “Κατουνίστρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

16.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “LOGIFERT Ε.Π.Ε.” στην περιοχή “Κεσίμια” Κυρα-Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

17.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2019.