Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς).

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τεύχος Α΄), στις 14 Μαίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση περί
Α) Καθορισμού αριθμού αδειών, που θα χορηγηθούν:
α) Για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων από ανέργους &
β) Για έγκριση δραστηριοποίησης, κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης, από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
Β) Προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων καθώς και έκτασης αυτή, για την άσκηση των πιο πάνω α & β υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων αντίστοιχα.
Γ) Προσδιορισμού χρονικής διάρκειας (μέχρι τέσσερις μήνες εντός καλοκαιρινής περιόδου) για την άσκηση των πιο πάνω α & β υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων αντίστοιχα. &
Δ) Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητής τηλεφωνίας, για την συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο επί του ανωτέρω θέματος.

Συνημμένα
Εισήγηση και πρόταση Προέδρου επί του θέματα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ισθμίας

ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ