Στέρνα
Μεγάλη Μυλοκοπή
Μικρή Μυλοκοπή ή Λακαζέζα
Σκαλωσιά
Λευκή ή Παραθίριζα
Μικρά Στραβά
Στραβά
Ζωηρέζα
Καλάνησα(Αλκυονίδες Νήσοι)