Δάνεια έως και 25.000 ευρώ χωρίς την απαίτηση εμπράγματων εξασφαλίσεων θα μπορούν να λαμβάνουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, ακόμη και άνεργοι από εταιρείες μικροπιστώσεων.

Τον θεσμό του microfinance φέρνει νομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ίσως και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

Ο θεσμός των μικροπιστώσεων έρχεται να καλύψει το κενό στη χρηματοδότηση ή να αντιμετωπίσει τα τραπεζικά εμπόδια που συναντούν πολλές μικρές επιχειρήσεις στο στάδιο της εκκίνησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, αλλά και φυσικά πρόσωπα τα οποία σχεδιάζουν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο.