Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 βάσει των στοιχείων της 31/12/2019.

2. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για το έτος 2020.

3. Εξέταση αιτήματος της ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ για παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδιών.

4. Εξέταση αιτήματος της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ για παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδιών.

5. Εξέταση αιτήματος της ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδιών.

6. Παραλαβή και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/20 Μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) που αφορά αναθεώρηση των υπ΄ αριθμ. 87/17 & 34/19 μελετών της Δ.Τ.Υ.

7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων πρόχειρων κατασκευών επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου βάσει των αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθμ. 20/20 Μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.

 

limeniko-tameio