“Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων (δια περιφοράς)”

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Κοινότητα Πισίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 και τον Ν.2971/2001.
  2. Περί δρομολογίων συγκοινωνίας, προς και από την Κοινότητα Πισίων
  3. Περί απασχόλησης οδοκαθαριστή, στην Κοινότητα Πισίων

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στα email: ioannis.gkikas@loutraki.gr ή info@loutraki.gr) ή με τηλεομοιότυπο (αποστολή στα fax: 27440 62170 ή 27440 64858) για την συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

 

pisia