Η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας προκηρύσσει Συνοπτικό “Ανοικτό Διαγωνισμό” για την ανάθεση έργου: “Κατασκευή δεξαμενής πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή Βέλου

Προϋπολογισμός Μελέτης 56.000€

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας στην Κόρινθο, οδός Κροκιδά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Κροκιδά 2, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και δύο μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

ΤΕΥΔ

1. teyd

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.ypoxreoseis-deksameni-velou

 

ΚΗΔΜΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.kidmis-diakirixi-velou

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.perilipsi-diakirixis-velou

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.proypologismos-velou

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.texniki-perigrafi-dexamenis-velou

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

7.timologio-dexamenis-veloy