Κορονοϊός και η λειτουργία των Δημοτικών συμβουλίων των Κοινοτήτων .

Τα περιοριστικά μέτρα έχουν σχεδόν τελειώσει . Ήταν κατανοητός και αποδεκτός ο τρόπος διεξαγωγής Δημοτικών Συμβουλίων τόσο του Δήμου όσο και των Κοινοτήτων μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων.

Οι συνεδριάσεις γίνονταν και συνεχίζουν να γίνονται δια απομακρυσμένης διαχείρισης , τηλεδιάσκεψης . Αντίθετα με τις συνεδρίασης των τοπικών Συμβουλίων των οποίον οι συνεδριάσεις γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην περίπτωση των συνεδριάσεων των Δ.Σ των Κοινοτήτων οι αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα είναι επαρκέστατες ως προς τα τετραγωνικά μέτρα για να φιλοξενήσουν τα μέλη των Δ.Σ τηρώντας τις υγειονομικές διατάξεις .

Δεν είναι λογικό και πρέπων να εξακολουθούν να λαμβάνονται ακόμα αποφάσεις περισσότερο η λιγότερο σοβαρές δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Για τον λόγο αυτόν εμείς καλούμε τη δημοτική αρχή να επαναφέρει στην κανονικότητα και την ομαλή λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων των κοινοτήτων με τις δια ζώσης συνεδριάσεις .

 

Δελτίο τύπου
ΔΥΝΑΜΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ