Κύριε Δήμαρχε,

Εν όψει της λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου από την Δευτέρα 15 Ιουνίου, ζητούμε με την ιδιότητά σας ως προέδρου της Τουριστικής Α.Ε να μας ενημερώσετε για τα εξής:
1.- Εάν υπάρχουν θεσπισμένα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας της επιχείρησης στην συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας.
2.- Εάν έχουν γίνει οι ενέργειες που προβλέπονται από αυτά και ποιές συγκεκριμένα.
3.- Εάν έχει εκπονηθεί από την επιχείρηση συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργίας για την περίοδο αυτή και εάν έχουν ληφθεί από την Διοίκηση της επιχείρησης τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών και εάν για τα μέτρα αυτά έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευθεί οι εργαζόμενοι και έχει υπάρξει ενημέρωση των επισκεπτών για τα μέτρα αυτά και τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και συμπεριφοράς τους.-

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Η ΕΠΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ