Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως σε μερικούς που θέλουν να παραποιούν την αλήθεια ότι:

Τον ΣΤΑΥΡΕΛΗ και την ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ο Κορινθιακός Λαός τους έταξε στη θέση της Αντιπολίτευσης αυτή τη τετραετία, δυστυχώς κατά την άποψή μας, για λίγες ψήφους.

Αυτό τον ρόλο έχουμε ορκιστεί ότι θα τιμήσουμε μέχρι τέλους της θητείας μας.
Παράλληλα επαναλαμβάνουμε τη δήλωσή μας κατά την ορκωμοσία του Δημοτικού Συμβουλίου τον Αύγουστο 2019:

► Ότι δεν πρέπει να ξεχνά, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας άλλος, ότι οι Κορίνθιοι έδωσαν 8 έδρες στην παράταξή μας, όσες και στις παρατάξεις του Δημάρχου και του πρώην Δημάρχου.

► Η παράταξή μας συμμετέχει σε όλα τα νομικά πρόσωπα από την πλευρά της αντιπολίτευσης ή των λοιπών παρατάξεων όπως τις ονομάζει ο Κλεισθένης.

► Οι τότε δηλώσεις μας ότι θα στηρίζουμε ό,τι καλό γίνεται και θα αντιπολιτευόμαστε ό,τι δεν γίνεται ή δεν γίνεται σωστά, χωρίς προφάσεις και υπεκφυγές, εξακολουθούν στο ακέραιο, παραμένοντες πιστοί στο πρόγραμμά μας.

Αυτό άλλωστε έχουμε πράξει μέχρι σήμερα.

Οτιδήποτε άλλο θα ήταν κόντρα στη βούληση των ψηφοφόρων μας.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23/06/2020