Το Πρόγραμμα για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων παρουσίασε σήμερα στην ΚΕΔΕ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου. Οπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και υπήρξε κατακλυσμός ερωτήσεων και παρατηρήσεων από τις δημοτικές αρχές όλης της χώρας καθώς αυτό είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση πολλές δεκαετίες.

Ο κ. Οικονόμου εξήγησε και ως καθηγητής ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο κάνει ότι ακριβώς κάνει και το ΣΧΟΑΠ και το Γενικό Πολεοδομικό αλλά και μερικά πράγματα ακόμη. Τα ΤΠΣ θα εκπονηθούν σε επίπεδο Δημοτική Ενότητας δηλαδή των Καποδιστριακών Δήμων.

Θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προς πολεοδόμηση (τις λεγόμενες επεκτάσεις) θα προσδιορίσουν τα βασικά δίκτυα υποδομών όπως το δημοτικό οδικό δίκτυο και θα οριοθετήσουν και όλους τους οικισμούς που σήμερα δεν έχουν όρια. Τα δύο τελευταία μάλιστα θα ακολουθήσουν μια διαδικασία επίσπευσης κατόπιν πρόσκλησης που θα λάβουν οι δήμοι από τον Σεπτέμβριο με αυτοτελείς μελέτες χωρίς να αναμένεται όλο το Τοπικό Πολεοδομικό να ολοκληρωθεί.

Επιπρόσθετα όμως το ΤΠΣ θα χωροθετήσει και μεγάλες επενδύσεις και θα περιλαμβάνει Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Καταστροφών και Κινδύνων προσαρμοσμένο στο νέο νόμο Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης ο Υφυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ΤΠΣ να καλύπτει και τις μελέτες Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος είναι οι ΣΒΑ να ξεκινήσουν από το 2024.

Ο κ. Οικονόμου εξήγησε ότι για να εκπονηθεί ένα ΤΠΣ απαιτούνται 4 διαφορετικές μελέτες: Είναι η πολεοδομική μελέτη, είναι η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι η γεωλογική η οποία θα απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και στην διαδικασία και είναι και η μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων η οποία επίσης απλοποιείται. Ο κ. Οικονόμου ενημέρωσε ότι οι απλοποιήσεις θα γίνουν μέσω ενός νόμου που θα ψηφιστεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.
Αυτές είναι οι στάνταρ μελέτες όμως σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειάζονται και άλλες μελέτες όπως δασολόγου, αρχαιολογίας ή κυκλοφοριακή κλπ.

Μετά από 40 χρόνια είπε ο κ. Οικονόμου, σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε Γενικά Πολεοδομικά στο 20% της επικράτειας εκ των οποίων τα μισά είναι παρωχημένα.
Στόχος είναι μέχρι το τέλος της δεκαετίας και στις 1.135 δημοτικές κοινότητες να έχουμε ολοκληρωμένα ΤΠΣ

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι υπάρχει η χρηματοδότηση για να εκπονηθούν όλες οι μελέτες μαζί, δεν υπάρχει όμως διαθέσιμο προσωπικό σε μελετητές και επιβλέποντες. Ετσι αποφασίστηκε να βγαίνει ένα πακέτο χρηματοδοτήσεων 200 δημοτικών ενοτήτων κάθε έξι μήνες.
Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι μέχρι σήμερα τα ΓΠΣ χρειάζονταν κατά μέσο όρο 12 χρόνια. Αυτό οφειλόταν και σε καθυστερήσεις για την επίβλεψη της διαδικασίας αλλά και σε ασάφειες της νομοθεσίας. Τον Οκτώβριο θα βγουν από το Υπουργείο συγκεκριμένες οδηγίες για τις εκτός σχεδίου επεκτάσεις, αναπλάσεις κλπ
Η διαδικασία θα επιταχυνθεί και καθώς παράλληλα με τον μελέτη θα προβλέπεται και ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο.
Το Υπουργείο υπολογίζει ότι σε 2,5 χρόνια από την ημέρα που θα έχουμε ανάδοχο, θα έχουμε και Προεδρικό Διάταγμα.
Θα γίνει και επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας με στόχο σε 6 μήνες να έχουμε ανάδοχο.

Από τις Δημοτικές ενότητες που θα επιλεγούν οι μισές θα είναι από αυτές που δεν έχουν σχεδιασμό και οι άλλες μισές από αυτές που είναι παρωχημένες.

Σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει βγει, οι δήμοι πρέπει να προτεραιοποιήσουν τις δημοτικές ενότητες που θέλουν, έτσι ώστε να γίνει κατανομή στο πρώτο πακέτο, σε όλους τους δήμους και σε όλες τις περιφέρειες.

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:
Οι αναπτυξιακές πιέσεις μιας περιοχής, η οικοδομική δραστηριότητα, η αναπτυξιακές δυνατότητες σε πόρους. Στην συνέχεια το που έχουμε έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα αστικού χαρακτήρα εκτός από περιοχές natura.
Στην συνέχεια κριτήριο επιλογής θα είναι τα εντοπισμένα στο χώρο κοινωνικά προβλήματα όπως ευπαθείς ομάδες, μετανάστες κλπ όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα και τέλος η ωριμότητα του υφιστάμενου σχεδιασμού.

Η Διαδικασία

Φτιάχνεται στο ΥΠΕΝ ένας κεντρικός μηχανισμός διαχείρισης του προγράμματος.
Αυτός ο μηχανισμός θα συνεργαστεί με το Κτηματολόγιο και ΤΕΕ. Το Κτηματολόγιο θα είναι ο τελικός δικαιούχος διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαιτεί χρηματοπιστωτική επάρκεια και το Κτηματολόγιο φτιάχνει και τα κτηματολογικά διαγράμματα.

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει το διαχειριστικό κομμάτι και την καθοδήγηση. Θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Η πληρωμή θα γίνει από εθνικούς πόρους χωρίς καμία επιβάρυνση των δήμων.
Στην Επιτροπή Επίβλεψης θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου, ένας εκπρόσωπος του Κτηματολογίου, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ και ένας εκπρόσωπος του Δήμου.

Την παρουσίαση του κ. Οικονόμου μπορείτε να δείτε εδώ