Τον Οκτώβριο του 2020,ο πρόεδρος του Δ.Σ. Φίλιππας Θυμής έλαβε εντολή από το Σώμα  να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο, να απευθυνθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και να ενημερώσει στη συνέχεια το Σώμα για τις ενέργειές του και για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργολάβος κύριος Γιώργος Βλάχος μοίρασε μέσα στο δημοτικό συμβούλιο  φωτοτυπίες καταθετηρίων που αφορούσαν σε ποσά 15.000, 30.000 και 9.000 ευρώ στους λογαριασμούς των Γ.Γ., Μ.Κ. και Σ.Ν. αντίστοιχα.

Σήμερα 30 Ιουνίου 2020 ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ότι υπόθεση των καταθετηρίων που είχε καταθέσει ο εργολάβος Γ. Βλάχος στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσαν πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη Δημοτική Αρχή, συνολικής αξίας 54.000 ευρώ, τέθηκε στο αρχείο…..