Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Κορινθίας, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας, SROPTCAMP Α.Ε.(Λουτράκι), RANCH SKOURAS Α.Ε.(Σοφικό), FREELAND Ε.Π.Ε. (Χιλιομόδι) & SUMMERFUN Ι.Κ.Ε.(Ξυλοκέριζα) και μετά την ευγενική τους χορηγία, στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, παραχωρούν δωρεάν συνολικά είκοσι μία (21) θέσεις φιλοξενίας κατά την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο, σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε ένδεια.

Κατόπιν αυτών,θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Όποια οικογένεια επιθυμείνα συμμετάσχει το παιδί της, ηλικίας από 6 έως 16ετών, στο εν λόγω κατασκηνωτικό πρόγραμμα (οι 21 θέσεις αφορούν μέρος του χρονικού διαστήματοςαπό 31.7.2020 έως 30.8.2020), μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείαςκαι Κοινωνικής Μέριμνας (Αγίου Νικολάου 29, Κόρινθος) με καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης αυτής, την Παρασκευή 17.7.2020 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του Γονέα ήτων ασκούντωντην επιμέλεια (ανάδοχος, κηδεμόνας, κ.ο.κ.)του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 • Φωτοτυπίαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2018ή του 2019.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
 • Οι πολύτεκνοι, εκτός του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο, θα υποβάλουν και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο γονέα
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται:

1.Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή

2.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα πουέχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.

 • Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες,κ.ο.κ.), απαιτείται επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας.
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την οικονομική αδυναμία της οικογένειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο τηλέφωνο 2741363252 (Υπεύθυνη κα. Καραβίδα Μαρία).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ