Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 14η Ioυλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές από τον Δήμο συμβάσεις έως την 15η /07/2020.

 

taktiki-loytrakioy