Ανανέωση της πιστοποίησης ΕΛΟΤ για ακόμη μία χρονιά έλαβε ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου. Πρόκειται για την 4η συνεχόμενη χρονιά που ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου λαμβάνει το πιστοποιητικό:

ΕΛΟΤ 1435:2009 “Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους” στο πεδίο εφαρμογής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που έχει λάβει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο.

H λήψη πιστοποίησης ΕΛΟΤ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.