Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 04 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 205/2020 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

2.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο “Βελτίωση – συντήρηση γηπέδου Αγίων Θεοδώρων“. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

3.Έγκριση τεχνικών εκθέσεων για την συνδρομή του Δήμου μας σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.

4.Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την εκτέλεση της προμήθειας έντυπων υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων (φωτοτυπικό υλικό κλπ.).

5.Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την εκτέλεση της προμήθειας αρδευτικού εξοπλισμού (σωλήνες, ηλεκτροβάνες κλπ).

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2020 μελέτης για την προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων & καλλωπιστικών φυτών.

7.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ και απαλλαγή υπολόγου.

8.Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη δαπανών επιχορήγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 100/2020 Α.Δ.Σ.

9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Αύγουστος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης.

oikonomiki-epitropi-loytrakioy-04-08-2020