Τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Γιάννη Κελλάρη στο ΠεΣυ 3-8-2020 για την μετατροπή των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε Αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Υλοποιώντας κυβερνητικές επιλογές της ΝΔ, προχωράτε στη μετατροπή  των αναπτυξιακών εταιρειών που είχαν συγκροτηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, και κάποιες κατάντησαν και αμαρτωλές, σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Αντί κυβέρνηση και Περιφέρειες να στελεχώσουν και να ενισχύσουν τις Τεχνικές και λοιπές Υπηρεσίες των ΟΤΑ προωθούν εργαλεία και όργανα, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με ευελιξία άλλοτε θα παίρνουν αρμοδιότητες από τις υπηρεσίες κι άλλοτε θα τις φορτώνουν. Όλα κατά το δοκούν…

Ο νόμος για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς είναι κομμένος και ραμμένος στην κατεύθυνση απαξίωσης των υπηρεσιών και προώθησης ακόμα παραπέρα της ιδιωτικοποίησης αρμοδιοτήτων.   Στον νόμο προβλέπεται υποχρεωτική η ύπαρξη Τεχνικής Υπηρεσίας στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με μετακλητό Διευθυντή (και Γενικό Δ/ντή), που θα έχει και το ρόλο της αναθέτουσας αρχής και θα μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα όλα…

Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα εκτός από τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών, να αναλαμβάνει γενικότερα την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης, αειφόρου ανάπτυξης κλπ.

Είναι φανερό ότι θέλουν να φτιάξουν «παραμάγαζα» με ημέτερους αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους και με προσωπικό, που δεν θα εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, δίνοντας ταυτόχρονα για πρώτη φορά με νόμο, το δικαίωμα υπογραφής στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου!!!

Θέλουν να έχουν έναν ευέλικτο μηχανισμό προθύμων, που δεν θα αμφισβητεί ούτε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.

Με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς οι αναθέσεις σε ιδιώτες θα πολλαπλασιαστούν, το ίδιο κι οι νομοθετημένες από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Προγραμματικές Συμβάσεις «μέσω της ανάθεσης υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σε αυτούς.

Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί είναι η συνέχεια των αναπτυξιακών Α.Ε. που όλες οι μέχρι τώρα Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, οι δυνάμεις της ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τις θεωρούσαν ένα χρήσιμο όπως έλεγαν εργαλείο.

Ήταν και είναι πράγματι πολύ χρήσιμες, η Πελοπόννησος ΑΕ, η Αρκαδία ΑΕ, καθώς και οι υπόλοιπες αναπτυξιακές για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων των Δήμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 • Συντήρησαν την υποστελέχωση και τη διάλυση Δημοτικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων στους Δήμους και στη Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι με διάφορες ελαστικές μορφές εργασίας όπως έκτακτοι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, 4μηνα, 8μηνα, με μπλοκάκι, «συνεργάτες» από τις αναπτυξιακές κλπ.
 • Λειτούργησαν σαν ντίλερς επιχειρηματικών συμφερόντων που παίρνουν δουλειές και έργα από τους Δήμους και την Περιφέρεια, πολλές φορές με το αζημίωτο.
 • Παρόπλισαν έμπειρο και δυναμικό προσωπικό των Δημοτικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, για να δίνουν τις δουλειές μέσω των Αναπτυξιακών σε ημέτερους. Να προσλαμβάνουν και να πληρώνουν εργαζόμενους με μπλοκάκι (ψίχουλα) και τα διάφορα τρωκτικά να απομυζούν εκατομμύρια ευρώ από Δήμους και Περιφέρεια.

Βάζουμε και μια άλλη διάσταση, σας έχουμε επανειλημμένα προκαλέσει. Προχωράτε σήμερα στην υλοποίηση των νέων σχεδίων χωρίς πριν να έχετε φέρει όπως είχατε δεσμευτεί για ενημέρωση και συζήτηση που πήγαν τα εκατομμύρια ευρώ, ποιος πήρε πόσα και για ποια δουλειά για:

 • Τα 7.654.905 ευρώ στην Πελοπόννησος ΑΕ για τα «έξοδα διοίκησης».
 • Τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ στην Αρκαδία ΑΕ για τεχνική βοήθεια για το λιγνιτόσημο.
 • Τα πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στη Πελοπόννησο ΑΕ για την Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Τα πάνω από 9,9 εκατομμύρια ευρώ κύρια από το ΕΣΠΑ μέσω της Πελοπόννησος ΑΕ για την Μυθική Πελοπόννησο και την τουριστική προβολή.
 • Να δώσετε τα παραδοτέα κρίσιμων Προγραμματικών Συμβάσεων με την Πελοπόννησος ΑΕ όπως για Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) στη Πελοπόννησο, για τα μονοπάτια στο Μαίναλο για ανάπτυξη και προαγωγή εθελοντισμού, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για οργάνωση Συνεδρίων, για Διεθνή Δικτύωση, για ευαισθητοποίηση-προώθηση και ανάδειξη, για συγκέντρωση καταγραφή και αξιοποίηση ακινήτων κλπ.
 • Σε κάθε περίπτωση εμείς επαναφέρουμε τις προτάσεις μας:
 • Οι ίδιες οι Υπηρεσίες Δήμων και Περιφέρειας να σχεδιάζουν, να μελετούν, και να υλοποιούν τα έργα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες, μακριά από τα διάφορα τρωκτικά που απομυζούν από το αστικό κράτος.
 • Να διατεθεί γι’ αυτό επαρκής χρηματοδότηση από το κράτος για εξοπλισμό με σύγχρονα μέσα, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για ουσιαστική στήριξη και εκπαίδευση των εργαζόμενων.
 • Να καταργηθούν οι κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις σε αιρετούς για τη συμμετοχή τους στα συμβούλια, τις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα, γιατί απ’ ότι φαίνεται και αποκάλυψε ο ίδιος οπρόεδρος του ΠεΣυ για το ΤΑΠτΟΚ, είναι αρκετά τα «παρεπόμενα» στις αμοιβές.

Είμαστε αρνητικοί, καταψηφίζουμε.